WYMUSZANE OBIETNICE

Osoby, które dzwonią, mogą cię onieśmielać i czujesz się „wrobio­ny” w składanie obietnic, bo jesteś zdenerwowany albo nieprzygoto­wany. Możesz sobie z tym poradzić przewidując, kto zadzwoni. Na przykład jeśli spodziewasz się, że ktoś zadzwoni, żeby omówić ofertę, to możesz przewidzieć jego życzenia i to, o co cię prawdopodobnie zapyta. Wówczas możesz sobie przygotować kilka odpowiedzi, tak, że nawet jeśli oderwie cię od zajęć, nie udzielisz nieprzemyślanej odpowiedzi.

Jeśli mimo to nie czujesz się pewnie, nie ulegaj, tylko poproś o czas do namysłu. Nie daj się zmusić do zbyt pospiesznej odpowiedzi, której będziesz potem żałować.

DAJCIE MI SPOKÓJ

Jak zmusić osoby, które dzwonią, żeby dały ci spokój (poza włączeniem na stałe automatycznej sekretarki z informacją: „Proszę nie dzwonić — nie chcę rozmawiać”? Niektóre telefony zechcesz odebrać, bo musisz omówić ważne sprawy zawodowe, ale resztę możesz kontrolować dzięki dobrej organizacji.

OKREŚL SCHEMATY

Kup duży notatnik i przez dwa tygodnie prowadź dziennik rozmów telefonicznych. Zapisuj nie tylko to, kto dzwoni, ale dlaczego i kiedy. Dołącz dodatkowe informacje, które, twoim zdaniem, mogą się okazać przydatne, np. nazwę firmy, to, czy dana osoba często dzwoni, jaka jest postawa tej osoby, na ile przydatna była dana rozmowa itd. Na przykład możesz zapisać: Sally Noaks, w sprawie wykazu projektów dla Firmy FG; zawsze dzwoni w piątek rano, przed dziesiątą; bardzo gadatliwa, trudno ją zmusić, żeby się trzymała tematu; wybucha, jeśli się z nią nie zgadzam; informacje, które uzyskuję, są zazwyczaj przydatne.

 • Agresywna i obcesowa. Zawsze krytykuje mnie za coś w związku z moją pracą
 • Nie cierpię telefonów Betty. Denerwują mnie. Zawsze po takiej rozmowie jestem zdenerwowany. Jej telefony są zazwyczaj niepo­trzebne, albo mogłyby zostać załatwione przez jej sekretarkę.

 • Peter Sallis, szef departamentu Energii
 • ABCD Fuels
 • Omówienie mojej prezentacji na konferencji, która ma się odbyć w następnym miesiącu.
 • 12 minut
 • Zwykle rozmawiam z Peterem raz w tygodniu — w różne dni.
 • Miły i trzyma się tematu. Jak na niego, była to długa rozmowa.
 • Lubię rozmawiać z Peterem. Od czasu do czasu spotykamy się na gruncie towarzyskim, więc mamy sympatyczne kontakty.

 • Pani Baker, skretarka Johna
 • Carter Manufacturing
 • Poprosiła mnie, abym przesłał John’owi egzemplarz warunków przetargu.
 • 2 minuty
 • Raz lub dwa razy w miesiącu. Częściej, kiedy sprawa dotyczy szybkich zamówień.
 • Energiczna ale pogodna.
 • Sympatyczna osoba; nigdy nie dzwoni niepotrzebnie.

 • Pani D. Jones, public relations
 • Eagle Enterprises
 • Odczytanie wycinków prasowych, które mam potwierdzić
 • 7 minut
 • Mniej więcej raz na dwa tygodnie. Zwykle rano we środę. Zależnie od wagi informacji.

Bardzo pewna siebie; afektowany sposób mówienia. Skłonność do wylewności.